cs-3
Tento uživatel je schopen plynně komunikovat česky.